Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
44/TB-BQLKKTCK 11-06-2020 Thông báo việc thực hiện trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
27/GM-BQLKKTCK 21-05-2020 Giấy mời về việc kiểm tra, rà soát sử dụng đất, đầu tư xây dựng các dự án tại khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình (đợt 2)
26/GM-BQLKKTCK 21-05-2020 Giấy mời về việc bàn giao đất trên thực địa cho đơn vị trúng đấu giá Quyền thuê thửa đất số 43 và 319 tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
15/GM-BQLKKTCK 19-05-2020 Mời Về việc khảo sát, nghiên cứu cải tạo tuyến đường xuất nhập khẩu qua mốc 1119-1120; bổ sung dải phân cách mềm và cổng điện đến vị trí phù hợp qua mốc 1116-1117 để đảm bảo phương tiện đi lại và nghiên cứu mở rộng đường vận chuyển hàng hóa tại mốc 11
24/GM-BQLKKTCK 13-05-2020 Mời họp xem xét tình hình các dự án của Công ty Cổ phần Bảo Lộc tại Lạng Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh
23/GM-BQLKKTCK 11-05-2020 Mời bàn giao đưa vào sử dụng công trình Cổng cửa khẩu Nà Nưa, huyện Tràng Định

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC LĨNH VỰC

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập