Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đang-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đang-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000


Nguồn:banqlktck.langson.gov.vn Sao chép liên kết