Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tham gia Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045

Sáng ngày 08/5/2024, tại Bộ Xây dựng, tổ chức Hội nghị thẩm định hai (02) nhiệm vụ quy hoạch gồm: Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị thẩm định, cùng tham dự hội nghị có đại diện các Bộ, ngành Trung ương và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam.

Về phía tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và UBND các huyện, thành phố liên quan trong phạm vi quy hoạch.

 

Toàn cảnh Hội nghị thẩm định quy hoạch tại Bộ Xây dựng

Đại diện 02 đơn vị tư vấn thay mặt tỉnh Lạng Sơn trình bày các nội dung tóm tắt của 02 nhiệm vụ quy hoạch, trong đó nhiệm vụ quy hoạch được lập với mục tiêu cụ thể hoá Quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1199/QĐ-TTg ngày 14/10/2023 và Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2023, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 19/3/2024. Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 được lập với quy mô 39.400 ha, thời gian lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2035 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045; Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 được lập với quy mô khoảng 535 ha, thời gian lập quy hoạch giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030 và giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Tại hội nghị, các chuyên gia thành viên Hội đồng đánh giá đơn vị tư vấn đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và các sở, ngành thuộc tỉnh Lạng Sơn trong quá trình thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ được giao và đóng góp ý kiến đối với 02 nhiệm vụ quy hoạch.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu, làm rõ hơn một số nội dung tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trình bày sự cần thiết phải điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 nhằm mục tiêu cụ thể hoá các Quy hoạch của Thủ tướng đã phê duyệt; ngoài ra, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ là bước đi quan trọng để xây dựng mô hình cửa khẩu thông minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu kết luận Hội nghị

 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn tổng hợp các ý kiến góp ý của các chuyên gia thành viên Hội đồng, đồng thời bổ sung một số ý kiến và đề nghị đơn vị tư vấn, tỉnh Lạng Sơn tiếp thu đầy đủ. Trong đó, đối với Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 cần chú trọng rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng Khu kinh tế cửa khẩu trên cơ sở các văn bản pháp lý mới được ban hành; đánh giá đầy đủ vai trò, động lực phát triển khu kinh tế cửa khẩu; đánh giá mối quan hệ giữa khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các khu kinh tế cửa khẩu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc; quan tâm phát triển du lịch, văn hoá; làm rõ hơn cơ sở dự báo quy mô dân số, chỉ tiêu sử dụng đất; chú trọng phát triển hạ tầng kỹ thuật kết nối khu kinh tế cửa khẩu với khu vực trong vùng; Đối với Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 cần rà soát cơ sở pháp lý để làm rõ hơn việc khu vực cửa khẩu chính Chi Ma được áp dụng chính sách Khu kinh tế cửa khẩu biên giới; rà soát, xác định chính xác phạm vi ranh giới khu vực nghiên cứu; đảm bảo quy hoạch khu vực cửa khẩu chính Chi Ma phù hợp, đồng bộ với các cấp độ quy hoạch, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm hoàn thiện hồ sơ 02 Nhiệm vụ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định./.

 

Lê Trung Dũng - phòng Quản lý hạ tầng