Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chế xuất 1 thuộc Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn

Quyết định số 2568/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND huyện Cao Lộc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu chế xuất 1 thuộc Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn


Nguồn:banqlktck.langson.gov.vn Sao chép liên kết