Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Họp xem xét các dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 03/6/2024, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp chuyên đề xem xét các dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh  phát biểu tại cuộc họp

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt dự thảo kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nội dung chủ yếu của dự thảo Kế hoạch là rà soát hoàn thiện đồng bộ hóa hệ thống các quy hoạch, bao gồm các quy hoạch cấp trên và cấp dưới của Quy hoạch tỉnh; hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; các chương trình, dự án triển khai thực hiện quy hoạch. Kế hoạch cũng bao gồm danh mục quy hoạch hết hiệu lực; danh mục chương trình, đề án cơ chế chính sách phát triển, liên kết vùng; danh mục dự án ưu tiên đầu tư và phân kỳ thực hiện trong Quy hoạch tỉnh. Các đại biểu tham gia cuộc họp đã trao đổi, thảo luận về danh mục dự án đầu tư đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, các giải pháp huy động, sử dụng nguồn lực, thu hút đầu tư...

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh trong thời gian tới. Đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp hợp lý của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố để bổ sung vào dự thảo; rà soát các quy hoạch cấp trên đã phê duyệt để bảo đảm tính thống nhất giữa quy hoạch tỉnh với các quy hoạch khác; phối hợp với các ngành, UBND các huyện tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các nội dung của dự thảo, trong đó có danh mục, tổng mức, địa điểm, nguồn vốn đầu tư, đảm bảo tính hợp lý, khả thi khi triển khai thực hiện; đồng thời thực hiện đối chiếu với danh mục ưu tiên đầu tư đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất, không bị vướng mắc; bổ sung thêm một số dự án lớn, quan trọng, có tính lan toả vào danh mục các dự án ưu tiên đầu tư; tiếp tục hoàn thiện hồ sơ dự thảo kế hoạch để xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, bên cạnh đó, hoàn thiện dự thảo báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ vụ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

Theo nguồn langson.gov.vn