Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đang-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000

Quyết định số 1890/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 của UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu hợp tác kinh tế biên giới Đồng Đang-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tỷ lệ 1/2000