Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác ISO tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thực  hiện Quyết  định  số 329/QĐ-UBND  ngày 16/02/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024. Sáng ngày 10/4/2024, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng  tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành kiểm tra việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Tham dự buổi kiểm tra, về phía Đoàn kiểm tra có bà Phạm Thị Thanh - Chi cục Trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng làm trưởng đoàn đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ. Về phía Ban Quản lý có ông Vũ Việt Hải, Phó Trưởng ban và đại diện Văn phòng, các phòng chuyên môn.

 

Toàn cảnh buổi kiểm tra

 

Đoàn Kiểm tra đã Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ; Việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Tại buổi kiểm tra, Đoàn đã kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp việc áp dụng các quy trình ISO trong giải quyết TTHC của các phòng chuyên môn tại Ban Quản lý năm 2023 và Quý I/2024.

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý là 41 TTHC, trong đó: thực hiện theo cơ chế một cửa 40 TTHC, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông 18 TTHC, thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến 39 TTHC. Các TTHC trên đã được Ban Quản lý xây dựng 40/41 quy trình ISO, 01 TTHC mới được Chủ tịch UBND tỉnh công bố hiện nay đang trong thời gian hoàn thiện quy trình ISO để triển khai thực hiện.

Qua kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận việc xây dựng và áp dụng có hiệu quả Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong thực hiện các TTHC tại Ban Quản lý. Thực hiện ý kiến của Đoàn kiểm tra Ban Quản lý tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn thường xuyên rà soát, cải tiến quy trình ISO cho phù hợp với thực tiễn, các thay đổi trong cải cách TTHC để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp./.

Thân Thị Thanh – Văn phòng