Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1126/BQLKKTCK-QLDN 30-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/9/2022
101/TB-BQLKKTCK 29-09-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 10/2022 của Lãnh đạo Ban
1120/BQLKKTCK-QLDN 29-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/9/2022
1110/BQLKKTCK-QLDN 28-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/9/2022
117/GM-BQLKKTCK 28-09-2022 mời họp xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp tổ chức thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
100/TB-BQLKKTCK 27-09-2022 thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 115/GM-BQLKKTCK ngày 26.9.2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
1105/BQLKKTCK-QLDN 27-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/9/2022
1097/BQLKKTCK-QLDN 26-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/9/2022 và nhận Thư phúc đáp ngày 23/9/2022 của Thị Bằng Tường, Trung Quốc thông báo chính thức khôi phục thông quan cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu từ ngày 26/9/2022
115/GM-BQLKKTCK 26-09-2022 mời Về việc xem xét thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1098/BQLKKTCK-QLDN 26-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/9/2022

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC LĨNH VỰC

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập