Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Sáng ngày 04/5/2024, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2024.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Văn phòng UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo Ban, lãnh đạo các phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu, công chức, viên chức khối Văn phòng Ban.

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Trong 4 tháng đầu năm, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Ban, sự quyết tâm, nỗ lực của toàn bộ công chức, viên chức, người lao động, Ban Quản lý đã đạt được một số kết quả nhất định, trong công tác tham mưu không có nhiệm vụ bị chậm muôn. Phát huy tốt vai trò đầu mối quản lý tại cửa khẩu, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, lực lượng chức năng tại cửa khẩu thực hiện các biện pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi thông quan hàng hoá; Công tác quản lý các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, việc kiện toàn tổ chức bộ máy.... được quan tâm thường xuyên, bước đầu đã có hiệu quả tích cực. Ban Quản lý đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện phù hợp với thực tế, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý nhà nước trên địa bàn được giao quản lý về quy hoạch, đất đai, xây dựng, đầu tư, môi trường... Bằng sự chủ động, tích cực trong công tác trao đổi, hội đàm Ban Quản lý đã thống nhất với các cơ quan tương ứng phía Trung Quốc trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá. Qua đó góp phần nâng cao năng lực thông quan tại các cửa khẩu, đảm bảo hoạt động thông quan được thông suốt, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá và kết quả thu phí sửdụng công trình kết cấu hạtầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tăngso với cùng kỳnăm 2023. Tình hình hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa duy trì ổn định tại 07 cửa khẩu với hiệu suất thông quan cao. Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh từ ngày 01/01-30/4/2024 đạt 210.019,5 triệu đồng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó phí sử dụng kết cấu hạ tầng 175.897,2 triệu đồng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023, Phí sang tải hàng hoá đạt 34.122,3triệu đồng tăng 15,7% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo Ban Quản lý báo cáo tại buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã cùng trao đổi, thảo luận để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hạn chế cũng như những đề xuất của Ban Quản lý. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những kết quả Ban Quản lý đã đạt được trong 4 tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu của Ban Quản lý. Trong những tháng tiếp theo, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập thể lãnh đạo Ban tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức. Khẩn trương thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy tại các phòng, Trung tâm Quản lý cửa khẩu; hoàn thiện quy chế phối hợp; hoàn thiện Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tỉnh tiếp tục tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Thân Thị Thanh – Văn phòng