Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban Quản lý xây dựng Kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệp tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Thực hiện chỉ đạo UBND tỉnh tại Văn bản số 3709/VP-KT ngày 11/9/2020 về việc phối hợp thực hiện tốt công tác thu thuế, thu phí tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-BQLKKTCK ngày 23/9/2020 về Tổ chức tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệp về quy định của pháp luật về biên giới, cửa khẩu; các quy định, quy trình thực hiện nộp thuế, phí và việc thanh toán, chuyển khoản không dùng tiền mặt tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; Theo đó, buổi tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 10 năm 2020 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

tap huan HN.jpg
(Hoạt động thông quan sôi động tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị)

Doanh nghiệp tham tập huấn sẽ được hướng dẫn các quy định của pháp luật về biên giới và cửa khẩu nói chung; các quy định, quy trình thực hiện nộp thuế xuất nhập khẩu, nộp phí  sử dụng kết cấu hạ tầng tại cửa khẩu; việc thanh toán, chuyển khoản không dùng tiền mặt và các điều kiện kinh doanh vận tải quốc tế… nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động thông quan XNK hàng hóa.
Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn rất mong nhận được sự quan tâm, đăng ký tham gia của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị tỉnh Lạng Sơn.
Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ông Vi Nhân Đạo – Chuyên viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, số điện thoại: 0915 534 898.
                                                                                                                                      Vi Nhân Đạo
                                                                                                                           Chuyên viên phòng KHTH