Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Báo cáo tuần (từ ngày 28/6-04/7/2024) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
Số hiệu 895/BQLKKTCK-DN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/07/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---