Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 100/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/11/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm GM%20hop%20to%20soan%20thao%20NTCKS.pdf
Mô tả ---