Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

Tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

 

Thực hiện Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 11/4/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn năm 2011. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 9 năm 2011 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ kinh tế-kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Quản lý nhà nước Khu kinh tế cửa khẩu, Khu Công nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn.                   
       
 Đ/c Hà Hồng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ
Tham dự lớp bồi dưỡng có trên 60 học viên các cơ quan liên quan, gồm các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Lao động thương binh và Xã hội, Công thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Công an tỉnh; Cục thuế tỉnh; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh; các phòng chuyên môn thuộc UBND Thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng, UBND huyện Lộc Bình, UBND huyện Cao Lộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
Lớp bồi dưỡng đã được các đồng chí Lãnh đạo các Vụ chuyên ngành Bộ Kế hoạch và Đầu tư, báo cáo viên thuộc Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ kinh tế - kế hoạch, Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn giới thiệu, truyền đạt các kiến thức, nội dung cơ bản về nghiệp vụ quản lý nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp; thông tin tình hình về đầu tư; chính sách ưu đãi đầu tư đối với các khu kinh tế, khu công nghiệp trong nước; Tổng quan về Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Kết thúc lớp bồi dưỡng, các học viên tham dự được cấp chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý Nhà nước đối với khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp do Trung tâm bồi dưỡng cán bộ kinh tế-kế hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp theo quy định.