Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050

Phát triển kinh tế cửa khẩu là một trong những khâu đột phá phát triển

Ngày 19/3, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 236/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Theo quyết định, phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên tỉnh Lạng Sơn có quy mô hơn 831 nghìn ha với 11 đơn vị hành chính gồm thành phố Lạng Sơn và 10 huyện.

Về quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển, các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá phát triển, quy hoạch tỉnh được phê duyệt phù hợp với chủ trương, đường lối phát triển của Đảng và Nhà nước, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước; quy hoạch tổng thể quốc gia; Nghị quyết của Bộ Chính trị vể phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ…

Về mục tiêu phát triển đến năm 2030, xây dựng Lạng Sơn trở thành tỉnh biên giới có kinh tế phát triển; xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, môi trường sinh thái được bảo đảm, là một trong các cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của vùng trung du và miền núi phía Bắc; là cầu nối ngày càng quan trọng trong kết nối kinh tế, thương mại giữa Việt Nam, các nước ASEAN, Trung Quốc và Châu Âu.

Mục tiêu cụ thể về kinh tế: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 8-9%/năm; cơ cấu kinh tế đến năm 2030: nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 12 - 13%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32 - 33%, dịch vụ chiếm 50 - 51%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4 - 5%; GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng.

Quy hoạch tỉnh cũng xác định 4 khâu đột phá phát triển gồm: chuyển đổi số và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phát triển các thành phần kinh tế; phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu cụm công nghiệp, đẩy mạnh tốc độ đô thị hóa; phát triển kinh tế cửa khẩu, thương mại dịch vụ và du lịch là lĩnh vực kinh tế mũi nhọn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phát triển công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, xanh, an toàn và hiện đại để trở thành động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế của tỉnh...

Được biết, hiện UBND tỉnh đang xây dựng kế hoạch công bố công khai quy hoạch tỉnh và xây dựng các kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt./.

Theo nguồn baolangson.vn