Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND tỉnh tổ chức kỳ họp thứ hai mươi lăm (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 30/5/2024, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ hai mươi lăm, kỳ họp chuyên đề để quyết nghị một số nội dung quan trọng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành và các đại biểu HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì kỳ họp.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày các tờ trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

 

Theo đó, kỳ họp đã xem xét, biểu quyết thông qua các nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ttặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu Uỷ viên UBND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe, thảo luận các dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, HĐND tỉnh thuyết trình về các nội dung: quy định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024; quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn 2023-2025; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2); quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030; nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình đến năm 2045; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các huyện, thành phố và hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố, kinh phí sự nghiệp y tế khác; điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh; quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

 

Sau khi xem xét, thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 13 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội trình tại kỳ họp.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua, trong đó sớm hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch đối với Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Cửa khẩu Chi Ma; chỉ đạo các sở, ngành ban hành ngay các văn bản hướng dẫn để các nghị quyết về cơ chế chính sách vừa được HĐND tỉnh thông qua được triển khai có hiệu quả, sớm đi vào thực tiễn. Trong tháng 6/2024, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh, dự kiến tháng 7/2024 tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024, đồng chí đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, các Ban HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng báo cáo, chuẩn bị tài liệu theo nội dung đã được phân công, đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định, chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm kỳ họp diễn ra thành công./.

 

Kỳ họp thứ hai mươi lăm HĐND tỉnh thông qua 13 nghị quyết, gồm:

Nhóm I: Gồm 4 nghị quyết về chế độ chính sách

(1) Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

(2) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(3) Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024 - 2030.

(4) Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thanh toán bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý.

Nhóm II: Gồm 5 Nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, đất đai

(5) Nghị quyết của HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Khu công nghiệp Đồng Bành (giai đoạn 2).

(6) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

(7) Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Nhiệm vụ lập Quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu chính Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

(8) Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục các dự án phải thu hồi đất năm 2024; Danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

(9) Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nhóm III: Gồm 4 Nghị quyết về dự toán ngân sách và nội dung khác

(10) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán chi NSNN năm 2024 cho các huyện, thành phố và hoàn trả ngân sách tỉnh kinh phí đã chi hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

(11) Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 cho các cơ quan, đơn vị khối tỉnh, các huyện, thành phố kinh phí thực hiện chế độ chính sách, các nhiệm vụ phát sinh năm 2024.

(12) Nghị quyết của HĐND tỉnh bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho Sở Y tế và các huyện, thành phố, kinh phí sự nghiệp y tế khác.

(13) Nghị quyết của HĐND tỉnh tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 4 huyện: Tràng Định, Văn Quan, Hữu Lũng, Lộc Bình giai đoạn 2023-2025.

Theo nguồn langson.gov.vn