Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lần đầu nhập khẩu xe ô tô tải qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài)

Nhằm đáp ứng nhu cầu giao thương của doanh nghiệp, thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã nỗ lực trao đổi, đàm phán với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc để mở rộng danh mục mặt hàng xuất, nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, trong đó có đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 (Tân Thanh - Pò Chài). Theo đó đã thống nhất, sau khi mở chính thức tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan, hai Tỉnh - Khu, Lạng Sơn - Quảng Tây sẽ cùng xem xét điều tiết mặt hàng xe ô tô mới xuất, nhập khẩu qua tuyến đường này.

Để cụ thể hoá thống nhất chung đạt được, ngày 01/4/2024, lô hàng gồm 10 chiếc xe ô tô mới đầu tiên đã thực hiện thí điểm nhập khẩu qua tuyến đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089.

Lô hàng 10 chiếc xe ô tô mới đầu tiên nhập khẩu qua đường chuyên dụng vận chuyển hàng hoá khu vực mốc 1088/2-1089

Trong thời gian sắp tới, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, đàm phán với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc để thống nhất các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh, nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu giao thương của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Dương Minh Ánh - Trung tâm Quản lý cửa khẩu