Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đồng chí Vũ Quang Khánh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn làm việc với Trung tâm Quản lý cửa khẩu

Thực hiện chương trình công tác tháng 5/2024, chiều ngày 10/5/2024 đồng chí Vũ Quang Khánh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã có buổi làm việc với Trung tâm Quản lý cửa khẩu (Trung tâm) về tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp những tháng cuối năm 2024.

          Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo: Văn phòng, các phòng Kế hoạch tổng hợp, Quản lý hạ tầng, Quản lý doanh nghiệp trực thuộc Ban Quản lý; Ban chi uỷ, Lãnh đạo Trung tâm; Lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể viên chức, người lao động thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu.

Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tập thể Lãnh đạo Ban Quản lý; sự phối hợp chặt chẽ của các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý, các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết của toàn thể viên chức, người lao động. Kết quả cho thấy cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ đột xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trung tâm đã phát huy tốt vai trò đầu mối tại cửa khẩu, kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu cấp thẩm quyền trong việc trao đổi, thống nhất các biện pháp bảo đảm thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu; kịp thời báo cáo, đề xuất các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền. Công tác quản lý các dự án được giao làm chủ đầu tư; công tác quản lý hạ tầng cửa khẩu được quan tâm chỉ đạo, thực hiện thường xuyên; công tác thu phí đối với phương tiện vận tải chở hàng hoá sang tải tại bến bãi không đi vào nội địa theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh thực hiện theo đúng quy định; công tác tiếp công dân được duy trì thực hiện đảm bảo theo đúng quy chế; công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư được quan tâm chỉ đạo, giải quyết kịp thời; công tác đối ngoại luôn được duy trì, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi trong xuất nhập khẩu hàng hoá tại các cửa khẩu; phối hợp chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các đoàn công tác của lãnh đạo cấp cao đến thăm, làm việc tại cửa khẩu;  hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa duy trì ổn định tại 07 cửa khẩu với hiệu suất thông quan cao. Trung bình đạt khoảng 1.250 lượt xe/ngày, cao điểm lên đến gần 1.500 lượt xe/ngày. Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 30/4/2024 đạt 210.019,5 triệu đồng tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó phí sử dụng kết cấu hạ tầng 175.897,2 triệu đồng tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2023, Phí sang tải hàng hoá đạt 34.122,3 triệu đồng tăng 15,7% so với cùng kỳ, đạt 38,9% dự toán giao.

 

 

 

Đồng chí Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách TTQLCK  trình bày báo cáo tại buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Quang Khánh, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong 4 tháng đầu năm 2024. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm. Đối với những tháng tiếp theo, đồng chí Vũ Quang Khánh yêu cầu lãnh đạo Trung tâm tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ viên chức và người lao động; rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 theo kế hoạch; khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại buổi làm việc. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các phòng chuyên môn Ban Quản lý tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn Trung tâm trong quá trình triển khai và thực hiện nhiệm vụ./.

Liễu Thu Hương - Trung tâm Quản lý cửa khẩu