Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị của ông Nguyễn Văn Xà
Số hiệu 185/BC-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/12/2022
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---