Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo kết quả chấm điểm lựa chọn tổ chức đấu giá quyền thuê tài sản nhà Trạm kiểm soát liên hợp số 2 cửa khẩu Tân Thanh
Số hiệu 105/TB-TTQLCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Thong%20bao%20Ket%20qua%20lua%20chon%20to%20chuc%20ban%20dau%20gia%20tai%20san.pdf
Mô tả ---