Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo đấu giá tài sản
Số hiệu 03/TB-TTDVĐGTS Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm TB%2003.pdf
Mô tả ---