Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp triển khai thực hiện Quyết định số 06/2024/QĐ-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 13/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 15/02/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---