Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp xem xét đề nghị tham gia Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại Lạng Sơn của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
Số hiệu 94/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 27/10/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Giay%20moi%20hop%20xem%20xet%20tham%20gia%20De%20an%20CK%20thong%20tinh%20cua%20Tong%20cong%20ty%20Viettel.pdf
Mô tả ---