Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bản tỉnh ngày 06/7/2024
Số hiệu 901/BQLKKTCK-TT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---