Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tin về hoạt động thông quan trong thời gian nghỉ Tết Thanh minh năm 2024 của phía Trung Quốc tại các cửa khẩu

Trên cơ sở trao đổi với các cơ quan liên quan phía Trung Quốc về thời gian thông quan và hoạt động tại các cửa khẩu trong dịp nghỉ Thanh minh năm 2024, Ban Quản lý Khu kinh tế của khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thông tin đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động thông quan tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ Tết thanh minh của phía Trung Quốc: Từ ngày 04/4/2024 đến hết ngày 06/4/2024.

- Tại các cặp cửa khẩu: Hữu nghị - Hữu Nghị Quan, Tân Thanh - Pò Chài, Chi Ma - Ái Điểm thực hiện thông quan bình thường trong thời gian nghỉ Tết Thanh minh.

- Tại các cửa khẩu: Cốc Nam -  Lũng Nghịu, Na Hình - Kéo Ái, phía Trung Quốc nghỉ Tết Thanh minh, tạm dừng hoạt động thông quan hàng hoá./.

Hoàng Hà Vy – Phòng Quản lý doanh nghiệp