Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị trực tuyến về xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất

Ngày 08/5/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) được giao chủ trì xây dựng Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và Nghị định quy định về giá đất. Đến nay, Bộ TNMT đã xây dựng dự thảo các Nghị định, gửi văn bản lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội có liên quan và lấy ý kiến rộng tãi của các tổ chức, cá nhân. Theo đó, dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất gồm 3 chương, 36 điều quy định chi tiết 14 nội dung được giao tại 13 điều trong Luật. Đối với dự thảo Nghị định quy định về giá đất có 06 chương, 44 điều với các nội dung gồm quy định chung, phương pháp định giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể, tư vấn xác định giá đất, điều khoản thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã góp ý, thảo luận về các nội dung như: phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bồi thường bằng đất có mục đích sử dụng khác với loại đất thu hồi hoặc bằng nhà ở; các trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất; đối tượng được hỗ trợ ổn định đời sống; trình tự, nội dung xây dựng bảng giá đất; trình tự, nội dung định giá đất cụ thể;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, các chuyên gia đối với 02 dự thảo Nghị định. Phó Thủ tướng đề nghị Bộ TNMT chủ trì, cùng với các chuyên gia, địa phương trao đổi, thống nhất về phương pháp định giá đất đảm bảo tính lý luận gắn với thực tiễn, có tính khả thi, làm rõ hơn về các chính sách mới để đủ điều kiện thực thi dựa trên các quy định pháp luật; các chính sách về giải phóng mặt bằng, thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải bảo đảm sự nhất quán, công bằng và có sự điều tiết của Nhà nước; hài hòa giữa lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Nhà nước. Các Nghị định cần xác định rõ phạm vi điều chỉnh, đầy đủ, bám sát Luật Đất đai năm 2024, không được bỏ sót, chồng chéo… Các địa phương cần thể hiện tinh thần trách nhiệm, đưa ra các ý kiến góp ý, đề xuất, cụ thể hóa các nội dung bảo đảm tính khả thi của Nghị định.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo sau hội nghị trực tuyến

 

Ngay sau khi kết thúc cuộc họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành có liên quan, các huyện, thành phố tiếp tục nghiên cứu kỹ 02 dự thảo Nghị định để góp ý đối với những vấn đề còn chưa rõ, cần thay đổi, sửa đổi, bổ sung; gửi ý kiến về Sở TNMT chậm nhất ngày 13/5/2024 để tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh tham gia góp ý đối với các dự thảo./.

Theo nguồn langson.gov.vn