Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chiều ngày 26/6/2024, Đảng ủy Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2024; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Hương, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh; đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng Ban Quản lý; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ Ban Quản lý; lãnh đạo Ban Quản lý; Trưởng các đoàn thể và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Ban Quản lý.

Hội nghị đã được nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2024, Đảng ủy Ban Quản lý đã tập trung chỉ đạo các chi bộ, bộ phận chuyên môn, các đoàn thể, đơn vị trực thuộc tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch công tác năm 2024, đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề toàn Đảng bộ Khối năm 2024 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động". Tổ chức 08 cuộc sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ trực thuộc, trong đó có 05 cuộc sinh hoạt chuyên đề gắn với nhiệm vụ chuyên môn và 03 cuộc sinh hoạt chuyên đề với nội dung giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 28/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết

 

Về thực hiện nhiệm vụ được giao: Đảng uỷ, Chi uỷ đã lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; xây dựng các chương trình kế hoạch công tác năm để triển khai thực hiện; 03/03 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản được triển khai theo tiến độ đề ra; Hoàn thiện dự thảo Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh; Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến dự án “Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng Khu hợp tác thương mại, du lịch Tân Thanh - Pò Chài”; tham mưu trình cấp có thẩm quyền thẩm định nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045 và nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045; trình UBND tỉnh ban hành Quyết định ban hành Quy định về sử dụng Nền tảng cửa khẩu số trên địa bàn tỉnh; Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa duy trì ổn định tại 07 cửa khẩu  với hiệu suất thông quan cao; đã gửi 34 thư công tác, chủ trì tổ chức 06 cuộc hội đàm, tham mưu tổ chức 04 đoàn ra, đón 05 đoàn vào. Tham mưu UBND tỉnh gửi 02 Công thư cho Chính phủ nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc để trao đổi, thống nhất các nội dung tạo thuận lợi, thúc đẩy thông quan hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn; Kết quả thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh từ ngày 01/01-31/5/2024 đạt 278.718  triệu đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó phí ra vào cửa khẩu thu 234.433 triệu đồng tăng 14,1%, phí sang tải đạt 44.285 triệu đồng tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2023...

Tại Hội nghị đã có 09 ý kiến thảo luận, trao đổi, đề ra những giải pháp, phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Hương, uỷ viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Phó Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Đảng uỷ Ban Quản lý, đồng chí cũng kiến nghị Đảng uỷ Ban Quản lý tiếp tục tăng cường thực hiện công tác đảng, công tác chính trị trong thời gian tới được tốt hơn./.

Thân Thị Thanh – Văn phòng