Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phân tích kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 17/5/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến phân tích kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành.

 
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Năm 2023, Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX của tỉnh có sự cải thiện tăng cả về xếp hạng và điểm số, qua đó phản ánh sự nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, trong đó cải cách tổ chức bộ máy tăng 12 bậc, cải cách chế độ công vụ tăng 31 bậc, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số tăng 26 bậc, tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và kinh tế - xã hội của tỉnh tăng 11 bậc. 

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Chỉ số SIPAS triển khai đo lường mức độ hài hòng của người dân thực hiện với 2 nội dung và 9 nhóm tiêu chí, ngoài ra còn khảo sát nhận định, đánh giá của người dân và nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; kết quả, chỉ số SIPAS của tỉnh năm 2023 đạt 79,30%, xếp hạng 55/63 tỉnh, thành phố, tăng 3,86% và tăng 04 bậc so với năm 2022. Chỉ số PAR INDEX năm 2023 cấp tỉnh được đánh giá trên 08 lĩnh vực với 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần; kết quả chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 85,94%, xếp hạng 47/63 tỉnh, thành phố, cải thiện, tăng 07 bậc so với năm 2022.

 
Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ những tồn tại hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất giải pháp để tiếp tục nâng cao Chỉ số SIPAS, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh; cải cách tài chính công và thực hiện chỉ tiêu thu ngân sách của tỉnh; xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn tỉnh; giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố;…

 
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong các chỉ số thành phần đạt thấp của Chỉ số SIPAS và Chỉ số PAR INDEX, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò của Ban Chỉ đạo CCHC các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của CCHC đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tập trung thực hiện có hiệu quả, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua hiện đại hóa bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã được phát động để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác CCHC ở cơ sở và tổ chức sơ kết định kỳ việc thực hiện để kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém trong quá trình triển khai; gắn kết quả công tác CCHC với trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của cá nhân người đứng đầu và tập thể cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì phụ trách các tiêu chí và các huyện, thành phố, các xã xây dựng ngay kế hoạch khắc phục những chỉ số thành phần đạt thấp, hoàn thành trong tháng 5/2024./.

Theo nguồn langson.gov.vn