Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo về việc lựa chọn các tổ chức, đơn vị thẩm định giá
Số hiệu 99/TB-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 25/08/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Th%C3%B4ng%20b%C3%A1o%20l%E1%BB%B1a%20ch%E1%BB%8Dn%20c%C3%A1c%20t%E1%BB%95%20ch%E1%BB%A9c%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20t%C6%B0%20v%E1%BA%A5n%20Th%E1%BA%A9m%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20gi%C3%A1.pdf
Mô tả ---