Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Xem xét thống nhất phương án giải quyết các kiến nghị của Công ty cổ phần Bê tông Lạng Sơn theo Thông báo số 107/TB-UBND ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh
Số hiệu 24/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---