Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Thông báo thay đổi thời gian họp thống nhất nội dung giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương về Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh theo Giấy mời số 38/GM-BQLKKTCK ngày 06/5/2024
Số hiệu 53/TB-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 53/TB-BQLKKTCK
Mô tả ---