Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Mời họp thống nhất nội dung giải trình các bộ, ngành Trung ương về Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh
Số hiệu 38/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 38/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---