Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản mời họp báo cáo kết quả hội đàm ngày 08/4/2024 với Đoàn Đại biểu Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
Số hiệu 27/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 11/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 27/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---