Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước tại Khu kinh tế cửa khẩu,các khu công nghiệp, các cửa khẩu ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (Lần 2)
Số hiệu 25/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 08/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---