Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Nhà làm việc liên ngành và nhà công vụ cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định
Số hiệu 31/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 22/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 31/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---