Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Kiểm tra, khảo sát một số nội dung công việc giao Trung tâm quản lý cửa khẩu thực hiện tại cửa khẩu Tân Thanh và Cốc Nam
Số hiệu 42/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 42/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---