Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp xem xét chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam
Số hiệu 41/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 41/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---