Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp QLNN tại Khu KTCK,các KCN, các CK ngoài Khu kinh tế cửa khẩu giữa Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP
Số hiệu 17/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 06/03/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---