Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời họp thống nhất phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu cửa khẩu Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỷ lệ 1/2000
Số hiệu 29/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 16/04/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 16/04/2024
Mô tả ---