Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự kiểm tra công tác quản lý hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá tại lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105); công tác bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ vận hành lối thông quan Tân Thanh - Pò Chài (khu vực mốc 1090-1091), lối thông quan Cốc Nam - Lũng Nghịu (khu vực mốc 1104-1105) thuộc cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
Số hiệu 56/GM-BQLKKTCK Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 10/06/2024
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 56/GM-BQLKKTCK
Mô tả ---