Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Chính sách ưu đãi nổi bật

Ngoài những ưu đãi chung về thu hút đầu tư theo pháp luật Việt Nam, thì các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước khi tham gia đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn còn được hưởng nhiều ưu đãi đặc thù khác theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg, Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 11/5/2009 và Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Các dự án đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu được hưởng ưu đãi từ nguồn vốn đầu tư hạ tầng của ngân sách nhà nước, từ vốn huy động cũng như vốn từ quỹ đất Khu kinh tế cửa khẩu theo quy định. Đối với giá thuê đất, mặt nước, đơn giá một năm tại Khu kinh tế cửa khẩu bằng 30% giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê tại vị trí thuê đất do UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành hàng năm theo quy định của Luật Đất đai. Mức cụ thể, đối với các dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, cho thuê đất: UBND huyện, thành phố có dự án đầu tư thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho từng dự án để thực hiện công tác bồi thường thiệt hại, hỗ trợ và tái định cư, bàn giao mặt bằng của dự án theo đúng tiến độ. Đối với các dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận với ngưới sử dụng đất, UBND huyện, thành phố có dự án đầu tư có trách nhiệm cung cấp miễn phí các văn bản về chính sách, pháp luật, các hồ sơ về thửa đất có liên quan đến việc thỏa thuận, tiến hành thỏa thuận giữa nhà đầu tư và người sử dụng đất nếu có đề nghị của một hoặc các bên có liên quan, nhanh chóng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Để hỗ trợ các nhà đầu tư, hàng năm tỉnh có kế hoạch đào tạo, tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn các khoá kinh doanh, quản lý dự án đầu tư để nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp và quản lý dự án đầu tư. Hỗ trợ đào tạo lao động một lần với mức 300 nghìn đồng/người/tháng và không quá 1,5 triệu đồng/người/khóa đối với người lao động chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng. Các dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư có chuyển giao cộng nghệ tiên tiến, công nghệ nguồn và các công nghệ để tạo ra sản phẩm mới... sẽ được tỉnh hỗ trợ 10% giá trị chuyển giao công nghệ và mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/dự án. Tất cả các dự án đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu được hưởng mức thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi 10% trong 15 năm và có thể kéo dài nhưng không quá 30 năm; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho cả người Việt Nam và người nước ngoài; hàng hoá, dịch vụ sản xuất, tiêu thụ trong khu phi thuế quan hay từ nước ngoài đưa vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng; miễn tiền thuê đất 15 năm kể từ ngày xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; miễn 11 năm kể từ ngày xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng đối với các dự án không thuộc lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư. Công dân Trung Quốc cư trú tại các huyện, thị có chung đường biên giới với tỉnh Lạng Sơn được qua lại Khu kinh tế cửa khẩu bằng chứng minh thư biên giới hoặc giấy thông hành biên giới do cơ quan có thẩm quyền của Trung Quốc cấp và được phép tạm trú tại Khu kinh tế cửa khẩu không quá 15 ngày (áp dụng đối với cả người mang hộ chiếu nước ngoài không thuộc diện miễn thị thực). Công dân Việt Nam được tự do ra, vào Khu kinh tế cửa khẩu. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư tại nước ngoài làm việc, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu kinh tế cửa khẩu và các thành viên của gia đình họ được cấp thị thực nhập cảnh, xuất cảnh có giá trị nhiều lần và được cư trú, tạm trú có thời hạn trong Khu kinh tế cửa khẩu và ở Việt Nam. Các phương tiện cơ giới đường bộ có giấy phép liên vận quốc tế được phép ra, vào Khu kinh tế cửa khẩu vận chuyển hàng hoá, hành khách. Phương tiện vận tải đường bộ của Trung Quốc ra, vào Khu kinh tế cửa khẩu nếu không có giấy phép liên vận quốc tế thì phải làm thủ tục kê khai tạm nhập, tái xuất và đăng ký xe tạm thời.