Nhảy đến nội dung
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và phương hướng 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 07/10/2020, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 3 tháng cuối năm 2020. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành, UBND các huyện biên giới.
Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ban Quản lý đã phát huy tốt vai trò đầu mối quản lý nhà nước tại khu vực cửa khẩu, phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động thực hiện trao đổi thông tin với phía Trung Quốc về công tác phòng, chống dịch bệnh và thông quan hàng hóa XNK. Kết quả trên địa bàn tỉnh hiện có 06/12 cặp cửa khẩu đã thông quan XNK hàng hóa, tổng số phí thu theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND đạt trên 344,8 tỷ đồng, giảm 21,5% so với cùng kỳ 2019. Công tác quản lý hạ tầng cửa khẩu được quan tâm thực hiện kịp thời, hoàn thiện cải tạo, sửa chữa một số công trình tại cửa khẩu phục vụ thông quan XNK hàng hóa. Các dự án đầu tư công do Ban Quản lý làm chủ đầu tư đã giải ngân được trên 52,6 tỷ đồng, bằng 51,2 % kế hoạch giao và đạt 89,6% nguồn vốn đã được cấp.

PCT lam viec BQL.jpg 
Hình ảnh Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, về sự phối hợp trong công tác quản lý cửa khẩu, hoạt động XNK hàng hóa qua địa bàn… Sau khi nghe thông qua báo cáo của Ban Quản lý cùng với ý kiến phát biểu tại cuộc họp của đại diện các sở, ngành, UBND các huyện biên giới; đồng chí Đoàn Thu Hà đã ghi nhận và đề cao những kết quả tích cực mà Ban Quản lý đã đạt được trong 9 tháng qua, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia XNK qua địa bàn. Đồng thời đề nghị Ban Quản lý tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. 
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới lãnh đạo Ban Quản lý tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người dân và doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2020, tạo môi trường thông thoáng cho hoạt động XNK; rà soát, hoàn thiện công tác quản lý đất đai, hạ tầng, quy hoạch, xây dựng trong khu vực cửa khẩu, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh của các bến bãi; tăng cường phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tại cửa khẩu giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động XNK, đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, các huyện biên giới tăng cường phối hợp với Ban Quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trọng tâm là công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ công tác GPMB các dự án, đối ngoại, thu phí hạ tầng cửa khẩu để chung tay thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.  

                                                                                                   Nguyễn Bích Hường - Phòng KHTH