Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp trực tuyến chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”

Chiều 05/9/2023, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh chuyên đề “Thực trạng, giải pháp đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”.

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị đã quan tâm chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trực tuyến qua dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình, một phần trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, qua đó góp phần tích cực trong việc nâng cao hiệu quả, chất lượng cung cấp DVCTT phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đến nay, hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh đã triển khai, cung cấp 1.435 DVCTT, trong đó 1.018 DVCTT toàn trình và 417 DVCTT một phần, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đạt 94,5%, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đã liên thông, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia 1.695 TTHC, cung cấp công khai 1.307 DVCTT.  Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của tỉnh còn thấp, đến ngày 30/8/2023, số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực của các cơ quan, đơn vị số hóa lên kho dữ liệu của tỉnh là hơn 201.000 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ số hóa toàn tỉnh đạt 18,6%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận một số nội dung liên quan đến thực trạng, giải pháp triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực thi hành tại đơn vị, địa phương; tình hình triển khai DVCTT một phần, DVCTT toàn trình và xử lý hồ sơ TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh...; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác số hóa hồ sơ trong thời gian tới.

hop so hoa.jpg

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ UBND tỉnh đã đề ra liên quan đến số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, quyết liệt chỉ đạo triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh; các đơn vị số hoá kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực đang quản lý, lưu trữ, đảm bảo đúng quy trình, tiến độ thực hiện, văn bản kết quả giải quyết TTHC được số hoá phải đảm bảo chất lượng, thuận tiện cho việc tra cứu. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân quan tâm thực hiện giải quyết TTHC trên môi trường điện tử, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp thực hiện TTHC, thanh toán trực tuyến.

Đồng chí cũng đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đôn đốc hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và DVCTT, tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ, công chức; đề xuất UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với đơn vị triển khai số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC chưa hiệu quả./.

Theo nguồn langson.gov.vn