Nhảy đến nội dung

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1094/BQLKKTCK-DN 22-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/9/2023
1089/BQLKKTCK-DN 21-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/9/2023
1087/BQLKKTCK-DN 20-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/9/2023
84/GM-BQLKKTCK 20-09-2023 Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021
82/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Xuân Cương)
80/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Thanh Hải)
78/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Tuấn Sơn)
49/KH-BQLKKTCK 19-09-2023 Kế hoạch Triển khai Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023- 2030
1080/BQLKKTCK-DN 19-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/9/2023
83/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Dự Hội nghị lấy ý kiến đối với hồ sơ trình phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh (Công ty Xuân Cương)

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC LĨNH VỰC

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Missing view, block "thongketruycap"