Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đoàn công tác HĐND tỉnh khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ng Sơn khảo sát tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Sáng ngày 31/5/2022 đoàn công tác HĐND tỉnh do bà Trần Thị Sơn Thùy, phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 
Làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Khánh Duy, phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Đồng Đăng – Lạng Sơn, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính,Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Cục Hải quan tỉnh, Viễn thông Lạng, lực lượng chức năng tại cửa khẩu, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương.
 

Doan KS HDND 1.jpg

Đoàn trực tiếp khảo sát tình hình triển khai phần mềm Nền tảng cửa khẩu số của các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu KTCK Đồng Đăng -Lạng Sơn (Ban Quản lý) đã báo cáo với Đoàn công tác kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TU ngày 28/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thí điểm chuyển đổi số tổng thể và toàn diện cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Thanh; theo đó, Ban Quản lý đã chủ trì, phối hợp cùng Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn.

 Ngay sau khi Quyết định của UBND tỉnh về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn được ban hành, Ban Quản lý phối hợp thường xuyên cùng Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hướng dẫn tập huấn sử dụng Nền tảng cửa khẩu số cho doanh nghiệp và các lực lượng chức năng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh;  Đồng thời, phối hợp tham gia Tổ chuyên gia trực tiếp làm việc với đầu mối các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng chức năng tại cửa khẩu để triển khai hướng dẫn sử dụng, thử nghiệm chức năng, quy trình hoạt động trong thực tế, rà soát, hiệu chỉnh chức năng theo yêu cầu của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mỗi Tổ chuyên gia sẽ thường trực tại một cửa khẩu. Trong quá trình triển khai, Ban Quản lý thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đồng thời đã tiếp nhận các ý kiến phản ánh và chuyển đến Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn để xem xét, giải đáp, hỗ trợ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong quá trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số.
Ban Quản lý đã gửi 04 Thư công tác  cho Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường,Quảng Tây, Trung Quốc và Ban Quản lý Khu bảo thuế Tổng hợpBằng Tường,Quảng Tây, Trung Quốc để phối hợp thực hiện thông báo, tuyên truyền đến các doanh nghiệp, chủ hàng, lái xe của Trung Quốc biết và thực hiện.

Doan KS HDND 2.jpg

Đoàn làm việc tại trụ sở tòa nhà liên hợp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị

Qua thời gian triển khai thí điểm, Nền tảng cửa khẩu số đã được sửa đổi, bổ sung, tích hợp thêm nhiều tính năng để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn dẫn đến Quy trình thực hiện tại Quyết định 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 không còn phù hợp, để đảm bảo khắc phục những nhược điểm trên, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động tại cửa khẩu, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, Ban Quản lý đã chủ trì phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và các cơ quan liên quan để tiến hành rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021, hiện nay Ban Quản lý đang trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế Quyết định ban hành quy định về quy trình sử dụng Nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 14/TTr-BQLKKTCK, ngày 11/5/2022).

Tại buổi làm việc, đại diện một số sở, ban, ngành đã trao đổi, làm rõ thêm những nhiệm vụ đã triển khai cũng như khó khăn trong quá trình thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
Ban Quản lý cùng đại diện các sở, ban, ngành và các lực lượng công tác tại cửa khẩu cũng đã kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển cửa khẩu số; Chỉ đạo cơ quan chuyên ngành tham mưu xây dựng chính sách đào tạo bồi dưỡng, cơ chế cho đội ngũ cán bộ triển khai thực hiện thí điểm Nền tảng cửa khẩu số.

 

Trình Thị Kiều - Phòng Quản lý doanh nghiệp