Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

       Thực hiện Kế hoạch của Đảng uỷ cấp trên về nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Ngày 10-11/8/2022, Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
       Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động khối văn phòng và lãnh đạo, cấp ủy chi bộ Trung tâm QLCK. Báo cáo viên là đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý; đồng chí Hoàng Khánh Duy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý.
         Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt 04 nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các Chi bộ thuộc Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động tại Ban Quản lý. 
 

HN hoc tap NQ 21.jpg

Toàn cảnh hội nghị

       Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Vũ Việt Hải truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa đất nước trở thành nước phát triển có thu nhập cao” và chuyên đề “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. Đồng chí Hoàng Khánh Duy truyền đạt chuyên đề “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và chuyên đề “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”.

       Sau Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 - Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, các chi bộ tiếp tục nghiên cứu học tập trong các kỳ sinh hoạt hằng tháng, tham mưu cho Đảng uỷ, lãnh đạo Ban Quản lý cụ thể hoá trong thực hiện. 

Hoàng Quang Huy - Phòng Quản lý hạ tầng