Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Đại hội Chi bộ các phòng chuyên môn lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025

Ngày 24/5/2022, Chi bộ các phòng chuyên môn thuộc Đảng bộ Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2022-2025. Đ/c Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã dự và phát biểu chỉ đạo đại hội; tham dự Đại hội còn có các đồng chí đại diện Chi bộ Văn phòng, Chi bộ Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Công đoàn cơ sở và Chi Đoàn Ban Quản lý cùng 13 Đảng viên của Chi bộ.
Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2020-2022 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ đã nêu rõ trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ các phòng chuyên môn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên đảng viên, quần chúng phát huy năng lực cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ, phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục khó khăn, tích cực thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết nhiệm kỳ đã để ra. Chi bộ đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, trong đó nổi bật là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thông có hiệu quả rõ nét. Công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng, chất lượng sinh hoạt đẩng không ngừng được nâng cao, các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đúng quy định; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới, đảng viên mới kết nạp đều có trình độ, phát huy được năng lực sở trường trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường.
Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 khẳng định, trong nhiệm kỳ qua với tinh thần “Tiếp tục đoàn kết, ổn định và phát triển”, Chi ủy Các phòng chuyên môn đã thống nhất hành động, lãnh đạo, chỉ đạo các đảng viên trong Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

DH chi bo P.CM 1.JPG

Đ/c Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban phát biểu tại Hội ngh

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã đánh giá cao về các kết quả mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng thời nhất trí với các báo cáo, các ý kiến đóng góp tại Đại hội cũng như phương hướng nhiệm vụ công tác trong thời gian tới của Chi bộ, đồng chí Vũ Việt Hải đề nghị Ban Chấp hành Chi bộ cần tiếp tục tập trung, quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên; duy trì tốt chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ; đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi người đảng viên, có sự lắng nghe, góp ý, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống; Cải tiến, đổi mới phương pháp làm việc để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tại Đại hội, các đại biểu cũng lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp của các đảng viên đánh giá khách quan, toàn diện, làm rõ những ưu điểm, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm nhằm hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025 của Chi bộ.
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Chi bộ các phòng chuyên môn nhiệm kỳ 2022- 2025. Công tác nhân sự và bầu cử được thực hiện đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. 

 

DH chi bo P.CM 2.jpg
Đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Trưởng Ban Quản lý tặng hoa chúc mừng

Ban Chấp hành Chi bộ Các phòng chuyên môn nhiệm kỳ 2022-2025

 

Đồng chí Đỗ Minh Định được bầu làm Bí thư Chi bộ, đồng chí Phan Vũ Hoàng Tùng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025./.

Hoàng Quang Huy - Phòng Quản lý hạ tầng