Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/20215 của Chính phủ về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và hướng dẫn của Công đoàn viên chức tỉnh về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động. Ngày 30/12/2022, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022 với sự tham dự của các đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động. 
 
 

 

HNCCVC 1.jpg
Đồng chí Lê Văn Thắng, Trưởng Ban quản lý chỉ đạo tại hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đồng chí được phân công đã trình bày Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý và kết quả thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan trong năm 2022; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 và công khai tình hình thực hiện dự toán 2022, giao dự toán năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Báo cáo tài chính Công đoàn; Báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng và hoạt động Công đoàn năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

 

HNCCVC 2.jpg 
Đ/c Hoàng Khánh Duy, Phó Trưởng Ban quản lý trình bày báo cáo tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của công chức, viên chức, người lao động, đồng chí Trưởng Ban Quản lý ghi nhận, biểu dương những nỗ lực cố gắng của toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong năm qua đã tham mưu triển khai tích cực các nhiệm vụ của Ban Quản lý. 
 

 

HNCCVC 3.jpg
Đồng chí Vũ Việt Hải, Phó Trưởng Ban quản lý, Chủ tịch Công đoàn cơ sở 
chủ trì thảo luận, phát động phong trào thi đua.

Nhân dịp này, đã trao tặng Giấy khen của Trưởng Ban Quản lý đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022; Trao tặng Giấy khen của Ban chấp hành công đoàn cơ sở Ban Quản lý cho các tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2022. 
 

 

HNCCVC 4.jpg
Đ/c Lê Văn Thắng, Trưởng Ban Quản lý trao Giấy khen cho 03 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2022

 

Đồng chí Trưởng Ban yêu cầu trong thời gian tới, toàn thể công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh giao trong năm 2023, đóng góp nhiều thành tích hơn nữa, xây dựng cơ quan Ban Quản lý vững mạnh và phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023; vận động công chức, viên chức, người lao động nói không với tiêu cực, đồng thời ký cam kết giữa lãnh đạo Ban và các tập thể đơn vị thực hiện các phong trào thi đua./.

 

Hoàng Quang Huy, phòng Quản lý hạ tầng
 

The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).