Skip to main content
  • Họ và tên: Hoàng Khánh Duy.
  • Chức vụ: Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
  • Số điện thoại: (0205).3719.806 - 0983 069 198
  • Email: hkduy@langson.gov.vn