Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
  • Họ và tên: Hoàng Đình Tuệ.
  • Chức vụ: Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn.
  • Số điện thoại: (0205).3813.888, 0913.589.548
  • Email: hdtue@langson.gov.vn