Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
305/BQLKKTCK-QLDN 23-03-2023 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/3/2023
294/BQLKKTCK-QLDN 21-03-2023 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/3/2023
546/STTTT-HTS 20-03-2023 triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tin nhắn hoặc website tra cứu thông tin tên miền
290/BQLKKTCK-QLDN 20-03-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/3/2023
546/STTTT-HTS 20-03-2023 triển khai tuyên truyền về việc sử dụng đầu số 156 tin nhắn hoặc website tra cứu thông tin tên miền
292/BQLKKTCK-QLDN 20-03-2023 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/3/2023
289/BQLKKTCK-QLDN 20-03-2023 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/3/2023
286/BQLKKTCK-QLDN 17-03-2023 Báo cáo tuần (09-15/3/2023) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
281/BQLKKTCK-QLDN 17-03-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/3/2023
276/BQLKKTCK-QLDN 16-03-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/3/2023

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC LĨNH VỰC

LIÊN KẾT WEBSITES

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ

Thống kê truy cập