Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1094/BQLKKTCK-DN 22-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/9/2023
1089/BQLKKTCK-DN 21-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/9/2023
1087/BQLKKTCK-DN 20-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/9/2023
84/GM-BQLKKTCK 20-09-2023 Họp Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn thay thế Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021
82/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Xuân Cương)
1080/BQLKKTCK-DN 19-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/9/2023
80/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Thanh Hải)
78/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Tuấn Sơn)
83/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Dự Hội nghị lấy ý kiến đối với hồ sơ trình phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại tuyến đường chuyên dụng vận tải hàng hóa cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu phụ Tân Thanh (Công ty Xuân Cương)
81/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Khang Việt Hà)
49/KH-BQLKKTCK 19-09-2023 Kế hoạch Triển khai Phòng, chống tác hại của thuốc lá giai đoạn 2023- 2030
79/GM-BQLKKTCK 19-09-2023 Giấy mời Về việc tham gia theo Lịch thanh tra thực tế của Đoàn Thanh tra số 108/QĐ-TTr của Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng về lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng (Trường An)
1076/BQLKKTCK-DN 18-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/9/2023
1077/BQLKKTCK-DN 18-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/9/2023
1075/BQLKKTCK-DN 16-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/9/2023
77/GM-BQLKKTCK 15-09-2023 Kiểm tra điều kiện bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và Quyết toán công trình Cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi, huyện Tràng Định
1065/BQLKKTCK-DN 15-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/9/2023
1069/BQLKKTCK-DN 15-09-2023 Báo cáo tuần (từ ngày 08-14/9/2023) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1064/BQLKKTCK-DN 14-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/9/2023
48a/KH-BQLKKTCK 13-09-2023 Kế hoạch Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Ban Quản lý
48/KH-BQLKKTCK 13-09-2023 Phát động đợt thi đua cao điểm vận động, huy động nguồn lực xây dựng Đền Chi Lăng, huyện Chi Lăng
1060/BQLKKTCK-DN 13-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/9/2023
1053/BQLKKTCK-DN 12-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/9/2023
1045/BQLKKTCK-DN 11-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/9/2023
76/GM-BQLKKTCK 11-09-2023 Giấy mời dự và làm việc với các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu môi trường đầu tư tại cửa khẩu Tân Thanh
1046/BQLKKTCK-DN 11-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/9/2023
1041/BQLKKTCK-DN 09-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/9/2023
1039/BQLKKTCK-DN 08-09-2023 Báo cáo tuần (từ ngày 01-07/9/2023) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1034/BQLKKTCK-DN 08-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/9/2023
1027/BQLKKTCK-DN 07-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/9/2023
1020/BQLKKTCK-DN 06-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/9/2023
1017/BQLKKTCK-DN 05-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/9/2023
1015/BQLKKTCK-DN 04-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/9/2023
1016/BQLKKTCK-DN 04-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/9/2023
1013/BQLKKTCK-DN 02-09-2023 Báo cáo tuần (từ ngày 25-31/8/2023) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1014/BQLKKTCK-DN 02-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/9/2023
1011/BQLKKTCK-DN 01-09-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 31/8/2023
1007/BQLKKTCK-DN 31-08-2023 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/8/2023
74/GM-BQLKKTCK 31-08-2023 Xem xét giải quyết đề xuất hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thông quan hàng hoá cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị của Công ty cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương
101/TB-BQLKKTCK 30-08-2023 Thông báo Lịch trực ngày nghỉ tháng 9/2023 của Lãnh đạo Ban