Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1126/BQLKKTCK-QLDN 30-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/9/2022
101/TB-BQLKKTCK 29-09-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 10/2022 của Lãnh đạo Ban
1120/BQLKKTCK-QLDN 29-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/9/2022
117/GM-BQLKKTCK 28-09-2022 mời họp xem xét, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác phối hợp tổ chức thu phí theo Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh
1110/BQLKKTCK-QLDN 28-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/9/2022
100/TB-BQLKKTCK 27-09-2022 thay đổi thời gian họp theo Giấy mời số 115/GM-BQLKKTCK ngày 26.9.2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
1105/BQLKKTCK-QLDN 27-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/9/2022
1097/BQLKKTCK-QLDN 26-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/9/2022 và nhận Thư phúc đáp ngày 23/9/2022 của Thị Bằng Tường, Trung Quốc thông báo chính thức khôi phục thông quan cặp cửa khẩu Cốc Nam - Lũng Nghịu từ ngày 26/9/2022
115/GM-BQLKKTCK 26-09-2022 mời Về việc xem xét thống nhất các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao năng lực xuất nhập khẩu hàng hóa xuất khẩu qua khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1098/BQLKKTCK-QLDN 26-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/9/2022
114/GM-BQLKKTCK 26-09-2022 Mời khảo sát thực địa, xem xét đơn kiến nghị của Công ty cổ phần bê tông Lạng Sơn
1095/BQLKKTCK-QLDN 24-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 23/9/2022
113/GM-BQLKKTCK 23-09-2022 mời họp xem xét phương án di chuyển, giải phóng mặt bằng đối với trụ sở Trạm Kiểm dịch động vật và Trạm cấp nước tại cửa khẩu Hữu Nghị
1089/BQLKKTCK-QLDN 23-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/9/2022
1094/BQLKKTCK-QLDN 23-09-2022 Báo cáo tuần (từ 15-21/9/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
99/TB-BQLKKTCK 22-09-2022 Thông báo đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân tại cửa khẩu
1085/BQLKKTCK-QLDN 21-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/9/2022
1079/BQLKKTCK-QLDN 21-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/9/2022
151/QĐ-BTCCT 21-09-2022 Quyết định về việc ban hành Thể lệ cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn năm 2022
96/TB-BQLKKTCK 21-09-2022 Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
95/TB-BQLKKTCK 20-09-2022 Số điện thoại đường dây nóng và hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệpcủa Ban Quản lý
112/GM-BQLKKTCK 20-09-2022 Họp xem xét phương án báo cáo, đề xuất UBND tỉnh việc xử lý dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
1071/BQLKKTCK-QLDN 20-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/9/2022
1062/BQLKKTCK-QLDN 19-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/9/2022
1063/BQLKKTCK-QLDN 19-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/9/2022
1061/BQLKKTCK-QLDN 17-09-2022 Báo cáo tuần (từ 08-14/9/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1060/BQLKKTCK-QLDN 17-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/9/2022
1055/BQLKKTCK-QLDN 16-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/9/2022
49/KH-BQLKKTCK 15-09-2022 Kế hoạch triển khai Đề án Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025
1054/BQLKKTCK-QLDN 15-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/9/2022
1044/BQLKKTCK-QLDN 14-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/9/2022
1040/BQLKKTCK-QLDN 13-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/9/2022
1038/BQLKKTCK-QLDN 12-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/9/2022
1036/BQLKKTCK-QLDN 12-09-2022 báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/9/2022
111/GM-BQLKKTCK 12-09-2022 mời Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan
1035/BQLKKTCK-QLDN 10-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/9/2022
1032/BQLKKTCK-QLDN 09-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/9/2022
110/GM-BQLKKTCK 09-09-2022 Mời xem xét đề xuất chuyển giao nhiệm vụ thực hiện quản lý duy trì thường xuyên: Hệ thống điện chiếu sáng; treo cờ, trang trí tuyên truyền tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
110/GM-BQLKKTCK 09-09-2022 Mời xem xét đề xuất chuyển giao nhiệm vụ thực hiện quản lý duy trì thường xuyên: Hệ thống điện chiếu sáng; treo cờ, trang trí tuyên truyền tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
1033/BQLKKTCK-QLDN 09-09-2022 Báo cáo tuần (từ 01-07/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1027/BQLKKTCK-QLDN 08-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/9/2022
1019/BQLKKTCK-QLDN 07-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/9/2022
109/GM-BQLKKTCK 07-09-2022 mời Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
109/GM-BQLKKTCK 07-09-2022 Giấy mời Kiểm tra tiến độ thực hiện một số dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
1009/BQLKKTCK-QLDN 06-09-2022 Báo cáo tuần (từ 25-31/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
1015/BQLKKTCK-QLDN 06-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/9/2022
1007/BQLKKTCK-QLDN 05-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/9/2022
1006/BQLKKTCK-QLDN 05-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/9/2022
1004/BQLKKTCK-QLDN 04-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/9/2022
1005/BQLKKTCK-QLDN 04-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/9/2022
1003/BQLKKTCK-QLDN 01-09-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 31/8/2022
108/GM-BQLKKTCK 01-09-2022 Giấy mời họp xem xét thống nhất giải pháp nâng cao năng lực thông quan tại Tân Thanh
108/GM-BQLKKTCK 01-09-2022 mời họp xem xét thống nhất giải pháp nâng cao năng lực thông quan tại Tân Thanh
995/BQLKKTCK-QLDN 31-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/8/2022
107/GM-BQLKKTCK 31-08-2022 mời họp xem xét, thẩm định hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê thửa đất số 156 tại Khu phi thuế quan
991/BQLKKTCK-QLDN 30-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/8/2022
88/TB-BQLKKTCK 29-08-2022 Thông báo thực hiện thí điểm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng-Lạng Sơn
86/TB-BQLKKTCK 29-08-2022 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 9/2022 của Lãnh đạo Ban
987/BQLKKTCK-QLDN 29-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/8/2022
988/BQLKKTCK-QLDN 29-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/8/2022
87/TB-BQLKKTCK 29-08-2022 Thông báo lịch trực của Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2022
988/BQLKKTCK-QLDN 29-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/8/2022
986/BQLKKTCK-QLDN 27-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/8/2022
106/GM-BQLKKTCK 27-08-2022 Mời Dự Hội đàm trực tuyến với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
983/BQLKKTCK-QLDN 26-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/8/2022
985/BQLKKTCK-QLDN 26-08-2022 Báo cáo tuần (từ 17-24/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
981/BQLKKTCK-QLDN 25-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/8/2022
979/BQLKKTCK-QLDN 24-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 23/8/2022
975/BQLKKTCK-QLDN 23-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/8/2022
968/BQLKKTCK-QLDN 22-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/8/2022
969/BQLKKTCK-QLDN 22-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/8/2022
966/BQLKKTCK-QLDN 20-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/8/2022
962/BQLKKTCK-QLDN 19-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/8/2022
963/BQLKKTCK-QLDN 19-08-2022 Báo cáo tuần (từ 11-17/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
105/GM-BQLKKTCK 18-08-2022 Mời Họp thống nhất phương án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
958/BQLKKTCK-QLDN 18-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/8/2022
954/BQLKKTCK-QLDN 17-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/8/2022
951/BQLKKTCK-QLDN 16-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/8/2022
944/BQLKKTCK-QLDN 15-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/8/2022
47/KH-BQLKKTCK 15-08-2022 Kế hoạch phát triển Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn năm 2023
945/BQLKKTCK-QLDN 15-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/8/2022
48/KH-BQLKKTCK 15-08-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình "Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030"
943/BQLKKTCK-QLDN 13-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/8/2022
941/BQLKKTCK-QLDN 12-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/8/2022
104/GM-BQLKKTCK 11-08-2022 Mời họp xem xét thống nhất thực hiện điều tiết phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu từ Chốt Khu trung chuyển hàng hóa vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
935/BQLKKTCK-QLDN 11-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/8/2022
933/BQLKKTCK-QLDN 10-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/8/2022
102/GM-BQLKKTCK 09-08-2022 mời họp xem xét thống nhất việc xây dựng Tiêu chí lựa chọn đơn vị cung ứng dịch vụ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự đối với xe Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
929/BQLKKTCK-QLDN 09-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/8/2022
922/BQLKKTCK-QLDN 08-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/8/2022
923/BQLKKTCK-QLDN 08-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/8/2022
920/BQLKKTCK-QLDN 06-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/8/2022
917/BQLKKTCK-QLDN 05-08-2022 Báo cáo tuần (từ 27/7-03/8/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
910/BQLKKTCK-QLDN 04-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/8/2022
914/BQLKKTCK-QLDN 04-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/8/2022
905/BQLKKTCK-QLDN 03-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/8/2022
101/GM-BQLKKTCK 02-08-2022 Họp xem xét tình hình triển khai hoàn chỉnh hồ sơ trình sở chuyên ngành kiểm tra nghiệm thu Công trình Nhà kiểm soát liên hợp số 1 cửa khẩu Chi Ma
893/BQLKKTCK-QLDN 02-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/8/2022
888/UBND-THNC 02-08-2022 triển khai thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 của HĐND tỉnh Lạng Sơn
889/BQLKKTCK-QLDN 01-08-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/7/2022