Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
554/BQLKKTCK-QLDN 17-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/5/2022
548/BQLKKTCK-QLDN 16-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/5/2022
543/BQLKKTCK-QLDN 14-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/5/2022
541/BQLKKTCK-QLDN 13-05-2022 Báo cáo tuần (từ 05-11/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
538/BQLKKTCK-QLDN 13-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/5/2022
530/BQLKKTCK-QLDN 12-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/5/2022
68/GM-BQLKKTCK 11-05-2022 mời Họp về việc xem xét đề xuất cải tạo Nhà công vụ của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị
524/BQLKKTCK-QLDN 11-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/5/2022
519/BQLKKTCK-QLDN 10-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/5/2022
510/BQLKKTCK-QLDN 09-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/5/2022
509/BQLKKTCK-QLDN 08-05-2022 Báo cáo tuần (từ 28/4-04/5/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
508/BQLKKTCK-QLDN 08-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/5/2022
507/BQLKKTCK-QLDN 07-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/5/2022
66/GM-BQLKKTCK 06-05-2022 Mời họp bàn giao mặt bằng thi công Nút giao đấu nối dựán với Quốc lộ 1 tại Km1+590 (bên trái tuyến)
506/BQLKKTCK-QLDN 06-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/5/2022
65/GM-BQLKKTCK 06-05-2022 Mời tham gia hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
49/QĐ-BQLKKTCK 05-05-2022 Quyết định Quy chế văn hóa công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
503/BQLKKTCK-QLDN 05-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/5/2022
497/BQLKKTCK-QLDN 04-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/5/2022
494/BQLKKTCK-QLDN 02-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/5/2022
493/BQLKKTCK-QLDN 01-05-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/4/2022
492/BQLKKTCK-QLDN 30-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/4/2022
491/BQLKKTCK-QLDN 29-04-2022 Báo cáo tuần (từ 21-27/4/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
37/TB-BQLKKTCK 29-04-2022 Lịch trực ngày nghỉ tháng 5/2022
481/BQLKKTCK-QLDN 28-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/4/2022
64/GM-BQLKKTCK 28-04-2022 hop xem xét đề nghị của Công ty cổ phần XNK KDTH Cái Lân
63/GM-BQLKKTCK 27-04-2022 kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của một số doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Tân Thanh
35/TB-BQLKKTCK 27-04-2022 Thông báo Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5/2022
62/GM-BQLKKTCK 27-04-2022 Giấy mời họp xem xét nội dung phản ánh của một số doanh nghiệp XNK Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị
471/BQLKKTCK-QLDN 27-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/4/2022
467/BQLKKTCK-QLDN 26-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/4/2022
463/BQLKKTCK-QLDN 25-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/4/2022
462/BQLKKTCK-QLDN 24-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 23/4/2022
460/BQLKKTCK-QLDN 23-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/4/2022
457/BQLKKTCK-QLDN 22-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/4/2022
458/BQLKKTCK-QLDN 22-04-2022 Báo cáo tuần (từ 14-20/4/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
58/GM-BQLKKTCK 21-04-2022 Kiểm tra nguồn nước và hiện trạng công trình cấp nước sinh hoạt khu vực cửa khẩu Bình Nghi
59/GM-BQLKKTCK 21-04-2022 Khảo sát địa điểm đề xuất thực hiện dự án Khu dân cư nông thôn Tân Thanh 2
451/BQLKKTCK-QLDN 21-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/4/2022
35/KH-BQLKKTCK 21-04-2022 Kế hoạch xây dựng đơn vị điển hình tiên tiến về phòng cháy và chữa cháy năm 2022
448/BQLKKTCK-QLDN 20-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/4/2022
57/GM-BQLKKTCK 20-04-2022 họp xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1941/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh
437/BQLKKTCK-QLDN 19-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/4/2022
434/BQLKKTCK-QLDN 18-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/4/2022
54/GM-BQLKKTCK 18-04-2022 họp xem xét đề nghị được đối trừ số tiền thuê đất phải nộp của Công cổ phần Khang Việt Hà
432/BQLKKTCK-QLDN 17-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 16/4/2022
430/BQLKKTCK-QLDN 16-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 15/4/2022
427/BQLKKTCK-QLDN 15-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/4/2022
53/GM-BQLKKTCK 15-04-2022 mời họp giao ban công tác quý I-2022
429/BQLKKTCK-QLDN 15-04-2022 Báo cáo tuần (từ 07-13/4/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
544/BQLKKTCK-QLDN 15-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 14/5/2022
52/GM-BQLKKTCK 14-04-2022 Kiểm tra tình hình thực hiện một số dự án tại cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình
419/BQLKKTCK-QLDN 14-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 13/4/2022
50/GM-BQLKKTCK 13-04-2022 Giấy mời kiểm tra hồ sơ hoàn công công trình: Cổng cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng
409/BQLKKTCK-QLDN 13-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 12/4/2022
51/GM-BQLKKTCK 13-04-2022 Giấy mời Họp giao ban giữa Chủ đầu tư và các Nhà thầu thực hiện dự án do Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn
401/BQLKKTCK-QLDN 12-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 11/4/2022
49/GM-BQLKKTCK 12-04-2022 Giấy mời hội đàm với Chính phủ nhân dân Thị Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
396/BQLKKTCK-QLDN 11-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 10/4/2022
395/BQLKKTCK-QLDN 10-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 09/4/2022
394/BQLKKTCK-QLDN 09-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 08/4/2022
388/BQLKKTCK-QLDN 08-04-2022 Báo cáo tuần (từ 31/3-6/4/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
385/BQLKKTCK-QLDN 08-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 07/4/2022
377/BQLKKTCK-QLDN 07-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 06/4/2022
370/BQLKKTCK-QLDN 06-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 05/4/2022
48/GM-BQLKKTCK 06-04-2022 Họp xem xét đề nghị của Bưu điện tỉnh liên quan đến triển khai bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với các phương tiện vận tải Trung Quốc nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
363/BQLKKTCK-QLDN 05-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 04/4/2022
360/BQLKKTCK-QLDN 04-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 03/4/2022
358/BQLKKTCK-QLDN 04-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 02/4/2022
357/BQLKKTCK-QLDN 02-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 01/4/2022
47/GM-BQLKKTCK 01-04-2022 Giấy mời họp xem xét đề nghị giảm tiền thuê tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn tại cửa khẩu Hữu Nghị
46/GM-BQLKKTCK 01-04-2022 mời gặp mặt, tuyên truyền, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
356/BQLKKTCK-QLDN 01-04-2022 Báo cáo tuần (từ 24-30/3/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
46/GM-BQLKKTCK 01-04-2022 Giấy mời gặp mặt, tuyên truyền, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị
47/GM-BQLKKTCK 01-04-2022 họp xem xét đề nghị giảm tiền thuê tài sản của Công ty TNHH Thương mại Hữu Nghị Lạng Sơn tại cửa khẩu Hữu Nghị
354/BQLKKTCK-QLDN 01-04-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 31/3/2022
28/TB-BQLKKTCK 31-03-2022 Thông báo lịch trực ngày nghỉ tháng 4/2022
32/KH-BQLKKTCK 31-03-2022 Kế hoạch Tổ chức thực tập phương án chữa cháy năm 2022
347/BQLKKTCK-QLDN 30-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 29/3/2022
350/BQLKKTCK-QLDN 30-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 30/3/2022
44/GM-BQLKKTCK 30-03-2022 Họp bàn biện pháp thi công Hạng mục Gia cố mái ta luy đoạn đấu nối qua biên giới từ Km4+648,27 -Km4+719,55 (điểm cao 361)
43/GM-BQLKKTCK 29-03-2022 mời xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu Hữu Nghị
343/BQLKKTCK-QLDN 29-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 28/3/2022
43/GM-BQLKKTCK 29-03-2022 mời xem xét đề nghị của một số doanh nghiệp XNK qua cửa khẩu Hữu Nghị
335/BQLKKTCK-QLDN 28-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 27/3/2022
333/BQLKKTCK-QLDN 27-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 26/3/2022
332/BQLKKTCK-QLDN 26-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 25/3/2022
328/BQLKKTCK-QLDN 25-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 24/3/2022
331/BQLKKTCK-QLDN 25-03-2022 Báo cáo tuần (từ 17-23/3/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
30/KH-BQLKKTCK 24-03-2022 Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới năm 2022
315/BQLKKTCK-QLDN 23-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 22/3/2022
41/GM-BQLKKTCK 23-03-2022 mời Họp xem xét đề nghị điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang và dự án Đầu tư hạ tầng Khu chế xuất 1 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng -Lạng Sơn
29/KH-BQLKKTCK 22-03-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
309/BQLKKTCK-QLDN 22-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 21/3/2022
208/TB-TTQLCK 22-03-2022 Thông báo thực hiện phương thức giao nhận hàng hoá qua cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan
304/BQLKKTCK-QLDN 21-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 20/3/2022
301/BQLKKTCK-QLDN 20-03-2022 Báo cáo tuần (từ 10-16/3/2022) tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh
300/BQLKKTCK-QLDN 20-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 19/3/2022
299/BQLKKTCK-QLDN 19-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 18/3/2022
295/BQLKKTCK-QLDN 18-03-2022 Báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh ngày 17/3/2022